Sisukaart > Uudised > EAS otsustas toetada projekti "Aseri Autokeskus“

EAS otsustas toetada projekti "Aseri Autokeskus“

14. 01.2010.a. vaatas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatus läbi OÜ Autosõit täistaoltluse "Aseri Autokeskus" ja otsustas

Tunnistada Taotleja ja tema poolt esitatud taotlus Määruse kohase toetuse saamiseks vastavaks. Määruse kohase toetuse näol on tegemist turismivaldkonna investeeringuks ettenähtud regionaalabiga Euroopa Komisjoni määruse nr 800/2008 mõistes.
 

Rahuldada Autosõit OÜ (edaspidi nimetatud ka Toetuse saaja) taotlus Projektile, mille kogumaksumus on 16 703 926.44 (kuusteist miljonit seitsesada kolm tuhat üheksasada kakskümmend kuus koma 44) krooni, millest toetuse saaja omafinantseering minimaalselt on 8 351 963.22 (kaheksa miljonit kolmsada viiskümmend üks tuhat üheksasada kuuskümmend kolm koma 22) krooni ja toetus maksimaalselt 8 351 963.22 (kaheksa miljonit kolmsada viiskümmend üks tuhat üheksasada kuuskümmend kolm koma 22) krooni.