Sisukaart > Tegevused > Peatoestend

Peatoestend

Näitlikustab peatoe kõrguse reguleerimise vajadust ja peale kaelale mõjuvaid jõudusid.